Khi khách hàng đồng ý đặt hàng trên website Ladado.com cũng là lúc khách hàng đã đồng ý các điều khoản mua bán trên website ladado.com ! Mọi khiếu nại đều được giải quyết dựa trên điều khoản mua bán , vận chuyển , thanh toán, đổi trả, hoàn tiền trên website Ladado.com

  1. Thời gian thay đổi điều khoản được áp dụng tối thiểu 12 tháng 1 lần
  2. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo áo dụng điều khoản thanh toán mới có giá trị áp dụng

Gọi Ngay